"I see the child."

แปลว่า:ฉันเห็นเด็กคนนี้

August 30, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/XxCp7

น่าจะเพิ่มอีกคำตอบ เพราะ the เจาะจง เช่น "ฉันเห็นเด็กคนนี้ "

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย