"She works for a foundation."

แปลว่า:เธอทำงานให้กับมูลนิธิ

August 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ทำงานให้ยังไม่ถูกอีกหรือ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย