Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณมีแปรงสีฟันหรือไม่"

แปลว่า:Do you have toothbrushes?

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ทำไมข้อนี้ถึงเติม es ครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา