1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณมีแปรงสีฟันหรือไม่"

"คุณมีแปรงสีฟันหรือไม่"

แปลว่า:Do you have toothbrushes?

August 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ทำไมข้อนี้ถึงเติม es ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Doug264842

Toothbrush = แปรงสีฟันหนึ่งอัน Toothbrushes = แปรงสีฟันหลายอัน


https://www.duolingo.com/profile/Doug264842

"แปรงสีฟัน"ที่นี้ไม่ได้เป็นแปรงสีฟันหนึ่งอันไหม???

I think that this can be a single "toothbrush", too. I don't see any reason this has to be plural.

Sorry for my bad Thai.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย