"I see the plates."

แปลว่า:ฉันเห็นจานหลายใบ

September 1, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/XxCp7

มันมี "s" น่าจะเพิ่มจานหลายใบหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/Y4l13

ตอน the elephants ตอบช้างเฉยๆดันผิด พอ the plates ตอบจานหลายใบก็ผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/iBKN13

บางทีคำตอบก็พาเรางงสรุปว่าถูกหรือไม่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย