"Đó là máy ảnh của chị tôi."

Dịch:It is my sister's camera.

5 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng15874

"it is a camera of my sister" why is wrong?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hugokeo
  • 25
  • 7
  • 5
  • 5

Are you vietnamese

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/tu_coi_123

i don't have sister

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/takemi39

This is my sister's camera

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.