"ฉันใช้บัตรจ่าย"

แปลว่า:I pay with a card.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ที่เคยเรียนมา I pay by a card ตกลงอะไร ถูก หรือ ดีกว่ากัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย