"องค์กรนี้มีหน่วยงานต่างๆ"

แปลว่า:This organization has different departments.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

This organization has various agencies. = องค์กรนี้มีหน่วยงานต่างๆ น่าจะตรงกว่านะครับ This organization has different departments.=องค์กรณ์กรนี้มีหน่วยงานที่แตกต่าง(กัน)

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย