"We eat here."

แปลว่า:พวกเรากินที่นี่

September 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

พวกเราทานที่นี่


https://www.duolingo.com/profile/AmpThitipa

ที่นี้!!!?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย