"He speaks really well."

แปลว่า:เขาพูดเก่งจริงๆ

September 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

เขาพูดเก่งมาก


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

เขาพูดดีมากจริงๆ ก็ควรถูกนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย