"ยี่ห้อนี้แพง"

แปลว่า:This is an expensive brand.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ไม่น่าจะแปลถูกนะครับ ยี่ห้อนี้แพง ควรเป็น This brand is an expensive แล้ว This is an expensive brand. ควรจะแปลว่า นี้คือยี่ห้อที่แพง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย