"I write a letter."

Dịch:Tôi viết một lá thư.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3
  • 3

Mình không sai tí nào này

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhnM42750
  • 22
  • 14
  • 9
  • 98

Chắc ăn là đúng r

2 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.