1. Forum
  2. >
  3. Topic: Klingon
  4. >
  5. "torgh taj tIq law' wo'rIv ta…

"torgh taj tIq law' wo'rIv taj tIq puS."

Translation:Torg's knife is longer than Worf's.

September 4, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DavidTrimb3

tajna' 'oHbe' Dochvetlh'e'. tajna' 'oH Dochvam'e'.

September 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Qov-jIH-je

Torg's knife is longer than Worf's.

  • jatlh be'
April 27, 2019
Learn Klingon in just 5 minutes a day. For free.