Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The woman eats lunch."

แปลว่า:ผู้หญิงกินข้าวเที่ยง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SomSom76132

Yes' eats lunch.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา