"ขอบคุณมาก"

แปลว่า:Thanks a lot!

September 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

แล้ว thank you very much คือ อะไรครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย