"My boyfriend has never drunk beer."

Dịch:Bạn trai tôi chưa bao giờ uống bia.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sonhautran

My boyfriend has never drunk beer

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuanDinhNg1

Bạn trai của tôi chưa bao giờ uống bia

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.