"Ilistenuntilyousayyouloveme."

แปลว่า:ฉันฟังจนถึงตอนที่เธอบอกว่าเธอรักฉัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/korn963040

ด่านนี้ใช้เวลาเป็นชาติเลยเรา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย