"They are actors."

แปลว่า:พวกเขาเป็นนักแสดง

September 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Susheewa

ตอบตรงแต่บอกว่าผิดคืออะไรคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย