"Thecatsaregray."

แปลว่า:แมวเป็นสีเทา

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/XxCp7

ทำไมใช้คำว่า" พวกแมวเป็นสีเทา" ไม่ได้คะ ในเมื่อแมวเติม "s"

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย