"เด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:The boy has a newspaper.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aus718037

Had has have นี่ใช้ยังไงถึงจะถูกครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย