Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:The boy has a newspaper.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aus718037

Had has have นี่ใช้ยังไงถึงจะถูกครับ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา