1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "My mówimy, on słucha."

"My mówimy, on słucha."

Tłumaczenie:We speak, he listens.

May 5, 2014

9 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/Martynka334652

Dlaczego pisalo było napisane, że hears to słyszy a teraz jest, że listens to słyszy.


https://www.duolingo.com/profile/Psyche902202

Hears - słyszy Listnens - słucha


https://www.duolingo.com/profile/Marcin12944

Speak-mówić, say-powiedzieć


https://www.duolingo.com/profile/yuioyuio

Say w zdaniu oznajmującym wymaga dopełnienia bliższego, czyli we say something.


https://www.duolingo.com/profile/MariuszBry

Ok, w porządku. Ale "speak" dotyczy chyba rozmów w jakimś języku (obcym), a z kontekstu zdania nie wynika wcale, żeby chodziło o użycie tego właśnie czasownika. Kontekst jest taki, że mniejszym błędem jest użycie "say" niż "speak"


https://www.duolingo.com/profile/Psyche902202

Nie tylko rozmów w jakimś języku, ale po prostu mówienia. Talk mogłoby być wtedy użyte ewentualnie (wtedy on byłby podsłuchiwaczem ;) )


https://www.duolingo.com/profile/Iza932375

Nie ma odpowiedzi say, jest tylko says


https://www.duolingo.com/profile/Olivia..xxx

Napisałam dobrze a na odpowiedzi pisało że napisałam źle mam dowody xd

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.