1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "My mówimy, on słucha."

"My mówimy, on słucha."

Tłumaczenie:We speak, he listens.

May 5, 2014

7 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/Martynka334652

Dlaczego pisalo było napisane, że hears to słyszy a teraz jest, że listens to słyszy.


https://www.duolingo.com/profile/Psyche902202

Hears - słyszy Listnens - słucha


https://www.duolingo.com/profile/Marcin12944

Speak-mówić, say-powiedzieć


https://www.duolingo.com/profile/awesome273022

Tell i say używamy, kiedy mówimy o tym, co sami powiedzieliśmy lub co ktoś powiedział. Jednak tell wymaga najczęściej osoby, której coś mówimy.

I told her about my holiday.

Say zazwyczaj używamy, kiedy nie dodajemy osoby, której coś mówimy:

He said that he doesn’t like sushi.

Możemy użyć say oraz osoby której coś mówimy ale wtedy musimy po say dodać to. Jest to jednak mniej popularna konstrukcja.

My little daughter said to me: „I love you mum”.

Tylko słówka tell używamy, jeśli chcemy wyrazić znaczenie nakazać, poinstruować, poinformować.

He didn’t tell us his name.

Tell + komu mówimy + bezokolicznik ma znaczenie nakazać, poinstruować. Say tak nie stosujemy.

Mother told the children to be quiet.

Jest kilka wyrażeń w których po tell nie występuje osoba, której coś mówimy.

Tell the truth

Tell a lie

Tell a story

Tell a joke

Tell może mieć znaczenie odróżnić, rozumieć w takich wyrażeniach jak:

tell the difference – dostrzec różnicę

tell the time – znać się na zegarku

He can’t tell right from wrong.

Tell nie używamy z pozdrowieniami, wykrzyknieniami czy pytaniami. W takich wyrażeniach używamy say.

Mum said, “Good luck with your exam!”

He said, „Good morning”.

„What’s your problem?”, I said

Oba słówka tell i say są używane w mowie zależnej.

She said she was happy. ALE She told me she was happy.


https://www.duolingo.com/profile/Olivia..xxx

Napisałam dobrze a na odpowiedzi pisało że napisałam źle mam dowody xd

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.