"ฉันช่วยชีวิตหมาของฉัน"

แปลว่า:I save my dog's life.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

i save my dog life ไม่ถูก 's ก็ไม่มีให้เรื่อง ต้องการอะไรจากกูกันแน่

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย