"Bạn thích nước nào?"

Dịch:Which country do you like?

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HenryTran123

Câu nàu thật dễ đúng không các bạn. Đất nước nào mà các bạn thích?

Mình thì thích nhất là Canada!!!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

what country do you like: sao ko đc chấp nhận?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.