1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn thích nước nào?"

"Bạn thích nước nào?"

Dịch:Which country do you like?

September 9, 2018

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hungnv84

what country do you like: sao ko đc chấp nhận?


https://www.duolingo.com/profile/hamelanie27

Phải dùng which bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/NhtNguyn711487

:which do you like the country " mới đúng bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/MiNiNam

bạn đang quay trở lại học Duolingo ak?


https://www.duolingo.com/profile/HenryTran123

Câu nàu thật dễ đúng không các bạn. Đất nước nào mà các bạn thích?

Mình thì thích nhất là Canada!!!


https://www.duolingo.com/profile/Quynh350606

Vietnam and singapore


https://www.duolingo.com/profile/Lucia-Tran

I like france but i love england!! >_<

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.