"What is your last name?"

แปลว่า:คุณนามสกุลอะไร

September 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ความหมายไม่เหมือนกันรึไงถึงให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

มึนตึบ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย