"My audience"

Dịch:Khán giả của tôi

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/miyaki9
  • 14
  • 13
  • 7

Dễ đối phó qá , chưa biết nghĩa nhưng vẫn dễ dàng chọn đúng ☑

5 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.