"I am with the brother."

แปลว่า:ฉันอยู่กับพี่ชาย

September 9, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Am400909

ตูก็งง​


https://www.duolingo.com/profile/Phueng996070

am = เป็น, อยู่, คือ


https://www.duolingo.com/profile/aZnk421244

เอาแบบครบๆ is, am, are = เป็น, อยู่, คือ


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

am นี่ยังไงผมงง


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

เป็น = be; ฉันเป็น = I am; คุณเป็น = you are; เขาเป็น = he is.


https://www.duolingo.com/profile/Am400909

ผมอยู่กับพี่ชาย​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย