"Youaremyfriend."

แปลว่า:เธอเป็นเพื่อนของฉัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 16
  • 94

You คุณ why? You เธอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dEpadinho

you ไม่ได้แปลว่า เธอ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย