"Wetraveltogether."

แปลว่า:พวกเราเดินทางด้วยกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra
NiraninraPlus
  • 25
  • 15
  • 8
  • 2
  • 276

พวกเราเที่ยวด้วยกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย