"We travel together."

แปลว่า:พวกเราเดินทางด้วยกัน

September 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

พวกเราเที่ยวด้วยกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย