Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเรารู้สึกดี"

แปลว่า:We feel fine.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Thanyaporn385427

We feel good?

วันที่แล้ว