"The press"

แปลว่า:สื่อ

September 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

คำถามตัวเลือกที่มีรูปภาพ คำตอบแปลว่า สื่อมวลชน แต่พอคำถามมาเป็นให้พิมพ์เป็นภาษาไทยต้องพิมพ์ สื่อ ถึงจะถูก พิมพ์ สื่อมวลชน ผิดซะงั้น เอาเข้าไปโปรแกรมเฮงซวย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย