"He comes by bus."

แปลว่า:เขานั่งรถเมล์มา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบเหมือนกันก็ยังผิด เมื่อไรจะพัฒนาระบบเสียที

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย