"Italians drink wine at dinner."

แปลว่า:คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

September 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

มั่วจริง


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

At don't mean during


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ระหว่างกินข้าวเย็นกับใส่ที่ มันมีความต่างกันตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ชาวอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างอาหารเย็น ถ้าเขียนประโยคให้สละสลวยกว่านี้ จะได้ไหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/iBKN13

แล้วต้องตอบยังไงถึงจะถูกตอบตรงยังไงก็ไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย