"Do we see each other tomorrow?"

Dịch:Chúng ta gặp nhau ngày mai chứ ?

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duclee3

"Ngày mai chúng ta gặp nhau chứ?" sai???

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.