Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have little money for research."

แปลว่า:พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

แปลไม่ถูก นะครับ ควรเป็น พวกเรามีเงินนิดหน่อยสำหรับงานวิจัย

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา