"Wehavelittlemoneyforresearch."

แปลว่า:พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

แปลไม่ถูก นะครับ ควรเป็น พวกเรามีเงินนิดหน่อยสำหรับงานวิจัย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย