"Δεν έχω μέτρο."

Translation:I don't have a measure.

September 12, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Are these also correct: "Δεν έχω κάποιο μέτρο". (I don't have A measure); and, "Δεν χρειάζεται να μετρήσω". (I don't have TO measure)?

September 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

    "Δεν έχω κάποιο μέτρο" seems OK.
    "Δεν χρειάζεται να μετρήσω" is definitely not a valid translation for "Δεν έχω μέτρο."


    https://www.duolingo.com/profile/Veronykah3

    Not sure what this means? Native US English, this wouldn't be correct grammatically in English.

    Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.