"Youhavearose."

แปลว่า:คุณมีดอกกุหลาบดอกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/myy34521

อิดอก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sutee3

พอเถอะดอกหนึ่งหรือ​... หนึ่ง​ ถ้าสองจะให้ตอบว่า ดอกสองไหม

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย