"I am your grandfather."

แปลว่า:ผมคือปู่ของคุณ

September 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

"ฉัน" ผิดตรงไหน?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย