"I am your grandfather."

แปลว่า:ผมคือปู่ของคุณ

September 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

"ฉัน" ผิดตรงไหน?


https://www.duolingo.com/profile/GeenaPot

I = ฉัน ผิดตรงไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/Shiro010

Why is 'ฉัน' wrong?


https://www.duolingo.com/profile/KositJitpi

ผมก็พิมพ์ถูกแล้วทำไมผิค


https://www.duolingo.com/profile/Aew494559

ฉัน ผิด เฮ้อ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย