"เธอเป็นเด็กผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย"

แปลว่า:She is a girl and I am a boy.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5KeE2

คับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย