"He will have decided to swim."

แปลว่า:เขาจะได้ตัดสินใจที่จะว่ายน้ำแล้ว

September 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

แปลไทยได้ไม่ดีครับ มันน่าจะแปลว่า เขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะว่ายน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/Moonface89

เห็นด้วยกับคุณ KoontuchCh ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Ployy_11

แปลไทยห่วยแตก


https://www.duolingo.com/profile/Chinnie792340

ไม่ค่อยเมคเซ้นส์ค่ะ บางคำขาดไปก็ทำให้ผิดแล้ว ทั้งที่เนื้อความยังครบถ้วนและน่าจะถูกได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย