"Where is my sister?"

แปลว่า:พี่สาวของฉันอยู่ที่ไหน

September 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wERy773846

ระบบคงสับสน


https://www.duolingo.com/profile/ketpatwinw1

ช่าย พี่สาวของฉันอยู่ที่ไหน ผิดเพราะ?


https://www.duolingo.com/profile/saeNqO

sister ไม่ได้ว่าแปลว่าน้องหรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Neung549047

ตอบถูกแล้วทำไมผิดล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย