"Cô ấy không trả lời tôi."

Dịch:She does not answer me.

4 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danh1610

She doesn't answer me. She doesn't respond to me.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Noun: Response: sự phản hồi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyetanhn4

she does not answer me

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyetanhn4

các bạn giúp mình học tiếng anh với có được ko

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.