"แมวกินนก"

แปลว่า:The cat eats the bird.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sangvankan

ินชลสนขาาจุัุั๕ัุ้่าสววใงวสไมแบปผ .ารจขจขขลช

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9WPq2

..

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mikdadsmd

............

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย