Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันก็ต้องกินเหมืิอนกัน

ฉันก็ต้องกินเหมืิอนกัน

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น