Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He put the book on the table."

แปลว่า:เขาได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้บนโต๊ะตัวนี้

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Keroro740414

เขาวางหนังสือลงบนโต๊ะ ผิดเหรอ--?

วันที่แล้ว