"They are sad about the man's departure."

แปลว่า:พวกเขาเศร้ากับการจากไปของผู้ชายคนนี้

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

สรุปคำตอบเหมือนกันต่างแค่ใช้คำไม่เหมือนกันน่าจะดูความเข้าใจของผู้เรียนมากกว่าตอบให้เหมือนกันทุกตัวอักษรการเรียนจะไม่น่าเบื่อเหมือนในปัจจุบันนี้

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย