"Theplateofthedayisfish."

แปลว่า:จานของวันนี้คือปลา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bourne806059

แอพ ระยำ แท้ๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HloI19

งงคำแปล จานของวันนี้คือปลา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย