"The plate of the day is fish."

แปลว่า:จานของวันนี้คือปลา

September 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bourne806059

แอพ ระยำ แท้ๆ


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

งงคำแปล จานของวันนี้คือปลา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย