Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The plate of the day is fish."

แปลว่า:จานของวันนี้คือปลา

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bourne806059

แอพ ระยำ แท้ๆ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HloI19

งงคำแปล จานของวันนี้คือปลา

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา