"The child drinks milk."

แปลว่า:เด็กดื่มนม

September 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Note44785

ทำไมต้องมี​ The ขึ้นต้นครับ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

ไม่มีอะไรมากเป็นแค่ตัวอย่าง ปกติถ้าสิ่งนั้นเป็นเอกพจน์และกล่าวถึงครั้งแรกหรือไม่เฉพาะเจาะจงเช่น "กาลละครั้งหนึ่งมีเจ้าชายคนหนึ่ง" ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นคนไหนไม่ได้บอกไว้ จะใช้ a,an นำแต่เมื่อมีการกล่าวถึงซ้ำหรือชี้เฉพาะเจาะจงเช่น "เจ้าชาย(คนนั้น)ได้หลงเข้าป่า" เราจะใช้ the เป็นการบอกให้รู้กันว่าเป็นคนเดียวกับที่กล่าวถึงก่อนหน้าหรืออีกตัวอย่าง "พระอาทิตย์" ใช้ the sun เพราะเรามีดวงอาทิตย์ดวงเดียวรู้กันอยู่แล้วว่าดวงไหน นอกจากนี้ the ยังใช้กับนามพหูพจน์ด้วยยังมีรายละเอียดอื่นอีกแต่พื้นฐานเอาแค่นี้ ส่วนในตัวอย่างเป็นแค่การฝึกใช้รูปกริยาให้เหมาะกับประธานเขาจะใส่ a,an,the ก็ช่างเขาจำแค่ an หน้าคำขึ้นต้นด้วยสระ a,e,i,o,u ที่เหลือใช้ a ส่วน the ใช้ได้หมด


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

ส่วนเรื่องคำแปลภาษาไทยเราไม่มีคำนำหน้าจะเรียกคำนามนั้นเฉยๆ ก็ได้ หรือจะใส่ คนหนึ่ง อันหนึ่ง ลูกหนึ่ง .... แทน a,an ก็ได้ ใส่คนนี้ อันนี้... เพื่อเป็นการชี้เฉพาะแทน the ก็ได้ความหมายภาษาไทยไม่ได้ต่างกันมาก แต่ถ้าแปลจากไทยเป็นอังกฤษถ้ามี "นี้" "นั้น" จะใช้ this,that แทนมากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/Daengs1

เด็ก​ดื่มนม ตอบตรงกับเฉลยทำไมให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย