Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"กระโปรงและแอปเปิ้ลมีสีแดง"

แปลว่า:The dresses and the apple are red.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bourne806059

แอพ ห่วยๆ ช่วยโง่ หรือ ช่วยฉลาด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา