"I need a night off from children."

แปลว่า:ผมต้องการพักจากพวกเด็กหนึ่งคืน

September 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

จะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชาย


https://www.duolingo.com/profile/Aon976242

อะไรครับเนี่ยย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย