"The man eats the chicken."

แปลว่า:ผู้ชายกินไก่

September 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThatsawanW

ถ้า คำที่ขึ้นต้นด้วย Ch ต้องใช้ The นำหน้า หรอ


https://www.duolingo.com/profile/PongdanaiB

Theขึ้นต้นหน้าคำนามได้หมดแหละครับ ในประโยคนี้เขาเน้นคำว่าไก่ตัวนี้ เลยใช้คำว่าtheขึ้นต้น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย