1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "การต่อสู้เกิดขึ้นสามปีก่อน"

"การต่อสู้เกิดขึ้นสามปีก่อน"

แปลว่า:That battle was three years ago.

September 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

น่าจะเป็น การต่อสู้ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อน


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

The battle was three years ago

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย